ساینا

ساینا 

103 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

در هر صفحه

تعمیر نیم موتور شامل تعویض رینگ و یاتاقان متحرک با تعمیر کامل سرسیلندر

340,000 تومان
آماده خدمات

تعمیر سر سیلندر 

250,000 تومان
آماده خدمات
ویژه!

گرفتن نشتی موتور خودرو بصورت کامل 

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
قابل ارائه خدمات

تعویض واشر کارتل

80,000 تومان
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید
آماده خدمات

در صورت خرید روغن و فیلترها از فروشگاه پیکانیک اجرت تعویض ها رایگان خواهد بود

25,000 تومان
آماده خدمات

در صورت خرید ضدیخ و آب رادیات از فروشگاه پیکانیک اجرت تعویض آن رایگان خواهد بود

10,000 تومان
آماده خدمات
نمایش 1 - 40 از 103 مورد