بازدید و آچارکشی دوره ای MVM 315

جدید

آماده خدمات

10,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات2 الی 4 ساعت
خدمات رایگان ویژهبازدید روغن ها ، آب و ضد یخ
گروه خودروییام وی ام MVM 315 : MVM - ام وی ام 315
قطعات شامل تعویض-
قطعات شامل بازدید ویژهبازدید جلوبندی - لنت ها و پلوس ها و آچارکشی کامل
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-