تعویض روغن موتور فیلتر روغن و هوا

درصورت خریداری روغن و فیلتر از پیکانیک اجرت تعویض رایگان می باشد.

جدید

آماده خدمات

25,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهبادگیری موتور
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضروغن موتور - فیلتر روغن - فیلتر هوا
قطعات شامل بازدید ویژهپیچ تخلیه روغن
نوع تعمیرتعمیر در محل