تعویض روغن گیربکس

درصورت خریداری روغن گیربکس از پیکانیک اجرت تعویض رایگان می باشد.

جدید

آماده خدمات

20,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهبازدید روغن موتور و آب موتور
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضروغن گیربکس مناسب
قطعات شامل بازدید ویژههیچ تخلیه روغن گیربکس
نوع تعمیرتعمیر در محل