سرویس نشتی گیری بنزین

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژه-
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضهر کدام از قطعات ، شلنگ ها و لوله های معیوب سوخت رسانی و باک ...
قطعات شامل بازدید ویژهکل سیستم سوخت رسانی به موتور
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-