سرویس کولر

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهآب بندی نشتی گاز
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضهر قطعه ای که معیوب باشد
قطعات شامل بازدید ویژهکل سیستم کولر
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحاتاجرت این خدمات بابت سرویس کولر میباشد در صورت گاز زدن هزینه آن به اجرت اضافه میگردد