تعمیر یا تعویض کمپرسور کولر

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات2 الی 4 ساعت
خدمات رایگان ویژهنشتی گیری سیستم کولر و گاز آن
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضکمپرسور کولر در صورت لزوم
قطعات شامل بازدید ویژهکل سیستم کولر
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحاتاجرت این خدمات بابت بازوبست و گاز زدن سیستم کولر است و در صورت تعمیر کمپرسور اجرت آن اضافه می شود