تعویض شلنگ ها یا لوله های کولر

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهآب بندی کامل سیستم کولر
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضلوله و شلنگ های معیوب
قطعات شامل بازدید ویژهکل سیستم کولر
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحاتاجرت این خدمات بر اساس تعویض شلنگ ها و لوله های کولر می باشد و هزینه گاز کولر بر اجرت اضافه میگردد