تعویض لامپ سقف یا چراغ سقف پراید

جدید

آماده خدمات

10,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدماتنهایت 1 ساعت
ترکیب-
خدمات رایگان ویژهبازدید چراغ ها و لامپ ها
گروه خودروییگروه خودرویی پراید X100 - پراید صبا - پراید هاچ بک و ...
قطعات شامل تعویضچراغ و لامپ معیوب سقف
قطعات شامل بازدید ویژه-
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-