تعویض سیم کشی اتاق

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدماتبا هماهنگی
خدمات رایگان ویژهبازدید سیم کشی قسمت های دیگر
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضسیم کشی اتاق
قطعات شامل بازدید ویژه-
نوع تعمیرمکان تعمیر با هماهنگی
توضیحات-