تعویض کیلومتر

جدید

آماده خدمات

35,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

اودومتر (کیلومترشمار یا مایلومتر) مسافتی را که یک خودرو حرکت کرده‌است نشان می‌دهد. این وسیله ممکن است الکتریکی، مکانیکی یا ترکیبی از هر دوی این‌ها باشد. لغت اودومتر از واژه‌های یونانی "hodos" به معنای راه یا دروازه و "metron" به معنای اندازه مشتق شده‌است.

منبع :https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1
زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژه-
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضکیلومتر
قطعات شامل بازدید ویژه-
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-