تعمیر سر سیلندر

تعمیر سر سیلندر 

جدید

آماده خدمات

280,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

عیوب سرسیلندر  

سرسیلندر بطور کلی عیوب زیر را پیدا می کند :
1- ترک خوردگی    2- تاب دیدگی   3- کربن گرفتن
4- گشاد کردن گیت سوپاپ , سوختن و خرابی سیت سوپاپ

****

تعریف : 
      سرسیلندر در پوشی است که  با بلوک  سیلندر  تشکیل اطاق احتراق را می دهد و شکل ان
تابع ساختمان  سیلندر  بوده و  چنانچه  از نوع  خنک کننده  با اب  باشد دارای  مجاری اب و در غیر این
صورت دارای شیارهای خنک کننده با هوا می باشد سرسیلندر با  پیچ و مهره به  بلوک  سیلندر متصل
می شود در کف سرسیلندر به تعداد  سیلندر ها  گودی وجود دارد  بنام اطاق احتراق روی سرسیلندر
داخل هر اطاق احتراق سوراخی برای قرار دادن شمع وجود دارد

 

 

زمان تقریبی خدماتبا هماهنگی
خدمات رایگان ویژهتعویض تسمه تایمینگ - تسمه دینام و هرزگردها در صورت لزوم - نشتی گیری سیستم آب
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضواشر سرسیلندر مناسب - واشر درب سوپاپ - واشر منیفولد هوا - لاستیک سوپاپها
قطعات شامل بازدید ویژهتسمه تایم و تسمه دینام - سوپاپ ها و میل سوپاپ - فولی های سر میل لنگ - سر میل سوپاپ
نوع تعمیرمکان تعمیر با هماهنگی