تعویض میل بادامک و یا اسبک ها

جدید

آماده خدمات

100,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

یکی از مهم ترین قسمت های سیستم حرکتی سوپاپ، بادامک است معمولا برای هر سوپاپی یک بادامک طراحی می شود، زیرا وظیفه ی بادامک، باز کردن سوپاپ های گاز یا دود است که هر کدام باید در زمان خاصی باز و بسته شوند. بنابراین، برای هر سیلندر حداقل دو بادامک وجود دارد.

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهتمیز کاری روغن های سفت شده از سرسیلندر و کاسه نمد میل سوپاپ
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضمیل بادامک در صورت لزوم - اسبک ها در صورت لزوم - واشر درب سوپاپ در صورت لزوم
قطعات شامل بازدید ویژهبازدید فیلر ها و شیم بندی و فنر های سوپاپ و ...
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-