تعویض تسمه تایم و هرزگرد

جدید

آماده خدمات

65,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

نتایج عدم تعویض تسمه تایم

اگر تسمه تایم دچار مشکل شود و نتواند به وظیفه اش درست عمل کند، مشکلات و خسارات قابل توجھی
به مجموعه موتور وارد خواھد آمد، بنابر این تعویض به موقع تسمه تایم در اینجا اھمیت خودرا نشان میدھد.
تسمه تایم از لاستیک مصنوعی تقویت شده با رشته ھای سیمی ساخته شده است. وظیفه آن حفظ
ھارمونی در عملکرد موتور است. زمانی که موتور روشن است، با زمان بندی ثابت کار می کند، به لطف
تسمه تایم و ار تباط بین میل لنگ و میل بادامک. چرا این موضوع اھمیت دارد؟ میل لنگ، نیروی خطی پیستون
را که حرکتی بالا و پایینی دارد،را به انرژی چرخشی که نھایتا باعث به حرکت در آمدن چرخھا میشود تبدیل
میکند. میل بادامک سوپاپھای موتور را برای ورود و خروج ھوا و دود از موتور باز و بسته میکند. تسمه
تایم، میل لنگ و میل بادامک را به صورت ھماھنگ به ھم مرتبط میکند. عدم وجود تسمه تایم باعث برخورد
پیستون ھا با سوپاپ ھا میشود. پر واضح است برای تعمیر و نگه داری خودرو، این برخورد خبری بد است،
چون موجب ایجاد خسارات قابل ملاحظه ای در موتور خودرو میشود. بنابراین، مھم است که قبل از اتمام
عمر مفید تسمه تایم خودرویتان، اقدام به تعویض آن بکنید.

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهتعویض تسمه دینام و هرزگردها در صورت لزوم
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضتسمه تایم ، هرزگرد تسمه سفت کن
قطعات شامل بازدید ویژهتسمه دینام و هرزگردها - واترپمپ از لحاظ لقی - بلبرینگ و نشتی آب
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-