تعویض هرکدام از منبع ها و کاتالیز اگزوز

جدید

آماده خدمات

35,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

کاتالیست قطعه ایست که در مسیر خروج دود از اگزوز نصب می شود تا میزان آلایندگی خودرو را کاهش دهد.

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهتعویض منجید های اگزوز در صورت لزوم
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضهر کدام از منبع ها ، کاتالیز یا واشر ها که معیوب باشد
قطعات شامل بازدید ویژهکل سیستم اگزوز از لحاظ عملکرد و صدا
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-