تعمیر نیم موتور

تعمیر نیم موتور

جدید

آماده خدمات

520,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

تعمیر نیم موتور 

برای زمانی است که موتور خودرو روغن سوزی داشته باشد و دود آبی کند ولی یاتاقان ها سالم باشند و صدا ندهند 

و راننده بخواهد با هزینه کمتری موتور را تعمیر کند 

و اساس کار  این طور است که سر سیلندر و کارتل بازشده و بوش و پیستون و رینگ ها تعویض میشوند ولی یاتاقان ها 

تعویض نمی شوند  با این کار روغن سوزی موتور تعمیر می شود ولی توصیه میشود که با کمی هزینه بیشتر موتور تعمیر 

اساسی شود و یاتاقان ها و میل لنگ و مجراهای روغن و ... تعمیر شوند .

زمان تقریبی خدماتبا هماهنگی
خدمات رایگان ویژه-
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضقطعات معیوب از قبیل بوش و پیستون رینگ های گازی و روغنی - سوپاپ ها - کاسه نمدها و اوئل پمپ
قطعات شامل بازدید ویژهتسمه تایم و تسمه دینام - رادیاتور و شلنگ ها ...
نوع تعمیرمکان تعمیر با هماهنگی