سرویس و نشتی گیری روغن گیربکس پراید

براساس خدمات انجام شده قیمت مشخص می گردد

جدید

آماده خدمات

قیمت با بازدید و بررسی خودرو ، تماس بگیرید

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهتمیز کاری قسمت زیر خودرو - تمیز کاری سینی زیر موتور
گروه خودروییگروه خودرویی پراید X100 - پراید صبا - پراید هاچ بک و ...
قطعات شامل تعویضکاسه نمد ها در صورت لزوم - روغن گیربکس در صورت لزوم
قطعات شامل بازدید ویژههر قسمتی که دارای نشتی باشد
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-