صافکاری سینی زیر موتور

جدید

آماده خدمات

20,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژه-
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویض-
قطعات شامل بازدید ویژهصافکاری سینی زیر موتور به طور کامل و بستن آن به صورت کامل برای جلوگیری از برخورد به موتور و ایجاد صدا
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-