تعویض کمک فنر هر کدام از چرخ های عقب رنو PK

جدید

آماده خدمات

15,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

زمان تقریبی خدمات1 الی 2 ساعت
خدمات رایگان ویژهرگلاژ ترم دستی
گروه خودروییگروه خودرویی پارس خودرو ، رنو PK و رنو PK-NEW
قطعات شامل تعویضکمک فنر چرخ عقب
قطعات شامل بازدید ویژهکمک فنر چرخ عقب ، بازدید اکسل عقب
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-